DTU – Lyngby 116

ENTREPRISEN PRO|VENTILATION har i fagentreprise udført ventilation for hovedentreprenør Jakon på DTU Bygning 116. Omdrejningspunktet i bygningen er de 3 auditorier, men derudover er der komme nyt liv i hele stueplanen, med et flot nyt foyer område og indgangsparti. Desuden er der oprettet nye undervisnings og fælles rum. Der er etableret 8 nye ventilationsanlæg, hvor princippet i mange områder er lavet som diffus loftindblæsning,…

Hvalsø Skole – Folkeskole

Folkeskolen Den danske folkeskole er en af grundpillerne i vores velfærdssamfund. Folkeskolen giver i samarbejde med forældrene, eleverne kundskaber og færdigheder, der: Forbereder dem til videre uddannelse Giver dem lyst til at lære mere Gør dem fortrolige med dansk kultur og historie Giver dem forståelse for andre lande og kulturer Bidrager til deres forståelse for…

Rødovre Musikskole har fået ren luft

Støv- og lugtgener  Rødovre musikskole havde udfordringer med luftkvaliteten som påvirkede lærere og elever negativt. Der er mekanisk ventilation i dele af bygningen, men på trods af dette var luftkvaliteten stadig ikke optimal.  PRO|VENTILATION foretog partikelmålinger som viste en meget højt partikelkoncentration i forhold til udeluften. Dette skyldes bla. bygningens indretning og stand, de mange…

Sydhavnsskolen – København SV

Skolen i Sydhavnen ligner ikke den gennemsnitlige københavnske folkeskole. Den brede trappe, der fører fra skolegården og hele vejen op langs alle etagerne. Som et kæmpe skib lagt til kaj, ligger den helt ud til kanalen på Teglholmen og er et spektakulært syn af et uddannelsesbyggeri at være. World Architecture News, kårede i 2016 Sydhavnsskolen til…

DTU – Lyngby

De to nye bygninger i Universitetsbyen i Lyngby betyder, at universitetet samler flere aktiviteter under samme tag i Lyngby, der i dag ligger geografisk spredt. DTU samler Veterinærinstituttet, Aqua og Fødevareinstituttet under fællesbetegnelsen DTU Life Science og BioEngineering i en fælles bygning på DTU Campus. Projektet omfatter ombygning af 10.000 m2 eksisterende tre-etagers bygninger og 30.000…