Trællerupskolen

FOLKESKOLE I LEJRE KOMMUNE Trællerupskolen har næsten 300 elever og klassetrin op til 9. klasse.   ENTREPRISEN PRO|VENTILATION har i hovedentreprise udført et renoveringsprojekt for at forbedre indeklimaet på Trællerupskolen, i Lejre Kommune. Projektet er udført i samarbejde med vores søsterselskab PRO|BYGNINGSAUTOMATIK, hvilket har været med at sikre at de tekniske installationer leverer bedst muligt…

Statens Museum for Kunst – Ventilation i auditorie

ENTREPRISEN PRO|VENTILATION har i fagentreprise udført ventilation for Statens Museum i nyt auditorium. Auditoriet har plads til 137 personer, har stor glasfacade ud til Østre anlæg og er spækket med teknisk AV-udstyr. Auditoriet kan desuden mørklægges og bruges som biograf. Der er opført et ventilationsanlæg på 5.000 m³/h som er placeret i teknikkælderen. Ventilationsanlægget er…

DTU Master, Ballerup – Værksteder

DTU BALLERUP DTU Ballerup Campus er en arkitektonisk perle på 42.000 kvadratmeter ca. 10 km uden for Københavns centrum. Bygningerne rummer laboratorier, forsøgshaller, klasse- og grupperum, auditorier, kontorer og så videre. ENTREPRISEN PRO|VENTILATION har i fagentreprise etableret ventilation for DTU i Ballerup. Der er opført  tre proces udsugningsanlæg på hhv. 17.000m³/h, 8.000m³/h og 7.000m³/h. Anlæggene…

Sankt Annæ Gymnasium – Skole

SANGSKOLE I VERDENSKLASSE Sankt Annæ Gymnasium er en musikskole beliggende i Valby, København. Skolen er kendt i ind- og udland for sine sangkor af højeste niveau. Sankt Annæ Gymnasiums historie går helt tilbage til 1929, hvor den første sangklasse blev oprettet i samarbejde med Københavns Kommune. Skolen har klasser fra 3. klasse helt op til…

DTU – Lyngby 116, Skole

ENTREPRISEN PRO|VENTILATION har i fagentreprise udført ventilation for hovedentreprenør Jakon på DTU Bygning 116. Omdrejningspunktet i bygningen er de 3 auditorier, men derudover er der komme nyt liv i hele stueplanen, med et flot nyt foyer område og indgangsparti. Desuden er der oprettet nye undervisnings og fælles rum. Der er etableret 8 nye ventilationsanlæg, hvor princippet i mange områder er lavet som diffus loftindblæsning,…

Hvalsø Skole – Folkeskole

Folkeskolen Den danske folkeskole er en af grundpillerne i vores velfærdssamfund. Folkeskolen giver i samarbejde med forældrene, eleverne kundskaber og færdigheder, der: Forbereder dem til videre uddannelse Giver dem lyst til at lære mere Gør dem fortrolige med dansk kultur og historie Giver dem forståelse for andre lande og kulturer Bidrager til deres forståelse for…

Rødovre Musikskole har fået ren luft

Støv- og lugtgener  Rødovre musikskole havde udfordringer med luftkvaliteten som påvirkede lærere og elever negativt. Der er mekanisk ventilation i dele af bygningen, men på trods af dette var luftkvaliteten stadig ikke optimal.  PRO|VENTILATION foretog partikelmålinger som viste en meget højt partikelkoncentration i forhold til udeluften. Dette skyldes bla. bygningens indretning og stand, de mange…

Sydhavnsskolen – Skole

Skolen i Sydhavnen ligner ikke den gennemsnitlige københavnske folkeskole. Den brede trappe, der fører fra skolegården og hele vejen op langs alle etagerne. Som et kæmpe skib lagt til kaj, ligger den helt ud til kanalen på Teglholmen og er et spektakulært syn af et uddannelsesbyggeri at være. World Architecture News, kårede i 2016 Sydhavnsskolen til…

DTU – Lyngby

De to nye bygninger i Universitetsbyen i Lyngby betyder, at universitetet samler flere aktiviteter under samme tag i Lyngby, der i dag ligger geografisk spredt. DTU samler Veterinærinstituttet, Aqua og Fødevareinstituttet under fællesbetegnelsen DTU Life Science og BioEngineering i en fælles bygning på DTU Campus. Projektet omfatter ombygning af 10.000 m2 eksisterende tre-etagers bygninger og 30.000…