DTU BALLERUP

DTU Ballerup Campus er en arkitektonisk perle på 42.000 kvadratmeter ca. 10 km uden for Københavns centrum. Bygningerne rummer laboratorier, forsøgshaller, klasse- og grupperum, auditorier, kontorer og så videre.

ENTREPRISEN

PRO|VENTILATION har i fagentreprise etableret ventilation for DTU i Ballerup.

Der er opført  tre proces udsugningsanlæg på hhv. 17.000m³/h, 8.000m³/h og 7.000m³/h.

Anlæggene betjener sliberum, svejserum og malerum.

Anvendelsen af de ovennævnte lokaler stiller store krav til ventilationssystemet, da der er tale om store mængder partikler som bliver frembragt og selvfølgelig skal suges væk. Derfor den store luftmængde i forhold til kvadratmeter.

Pladsforholdende umuliggjorde at etablere et enkelt anlæg, derfor blev der etableret separate udsugning og indblæsningsenheder forbundet med væskekoblede varmeenheder.

 

<– Til oversigt over referenceblade

ENTREPRISEN
Fagentreprise

M3/h

32.000

M2

205

ARKITEKT

Ikke aktuelt

INGENIØRER
Bang & Benfeldt

Download referenceblad i PDF format