SATS Fields – Fitness Center

Fields er et stort shoppingcenter i København fra 2004 med over 100 butikker, restauranter, biograf mm. Sats er en landsdækkende kæde af fitnesscentre og består af i alt 47 centre. fitness dk har fokus på at tilbyde en høj standard af kvalitet både hvad angår faciliteter, koncepter samt vejledning og service. De sætter en ære i at…

Demant – Ventilation i produktion

ENTREPRISEN PRO|VENTILATION har i totalentreprise indeholdende: Ventilation, CTS, VVS og EL etableret ventilation i produktionsbygning for Demant. Der er opført to anlæg på hver 16.000 m³/h. Renrums ventilationsanlæggene betjener produktionsfaciliteter. Der er desuden opført Trykluftcentral/transformerrum med luftskifte på 30.000 m3/h. Kompressorerne leverer trykluft til produktionsmaskineri. Da projektet skulle foregå i nedlukningsperioder, er det udført under…

Vi har skiftet økonomisystem

BESKED TIL VORES LEVERANDØRER Vi har skiftet økonomisystem til E-Komplet. For at forbedre vores service overfor både kunder og samarbejdspartnere, er vi skiftet til et IT system som endnu bedre favner alle vores aktiviteter. Vores nye IT system vil give os hurtigere og nemmere overblik over sager og fakturaer, der i sidste ende vil være…

DTU Master, Ballerup – Værksteder

DTU BALLERUP DTU Ballerup Campus er en arkitektonisk perle på 42.000 kvadratmeter ca. 10 km uden for Københavns centrum. Bygningerne rummer laboratorier, forsøgshaller, klasse- og grupperum, auditorier, kontorer og så videre. ENTREPRISEN PRO|VENTILATION har i fagentreprise etableret ventilation for DTU i Ballerup. Der er opført  tre proces udsugningsanlæg på hhv. 17.000m³/h, 8.000m³/h og 7.000m³/h. Anlæggene…

Letbanen – Kontrol- og vedligeholdelsescenter

Letbanens Kontrol- og Vedligeholdelsescenter CMC bliver Letbanens hovedkontor hvorfra bådeadministration og vedligeholdelse vil blive udført fra. CMC kommer til at beskæftige ca. 250 medarbejdere. ENTREPRISEN PRO|VENTILATION har i fagentreprise etableret ventilation i Letbanens Kontrol- og Vedligeholdelses center, i Glostrup. Der er opført 7 anlæg på samlet 70.000 m3/h i alt, fire anlæg betjener administrationslokalerne og…

Nykredit – Kontorer

ENTREPRISEN PRO|VENTILATION har i fagentreprise etableret ventilation i en større ombygning for Nykredit. Der er opført to ventilationsanlæg på hhv. 15.000 m³/h og 8.000 m³/h. Vores søsterselskab PRO|KØLETEKNIK har desuden etableret køleanlæg på 12.000 m3/h hvortil der er etableret kølebafler. Bygningen er indrettet med kontorer og kantine og skal huse 280 backoffice medarbejdere. I kantineområde…

Hastrupvænget – Boliger

OM HASTRUPVÆNGET Bebyggelsen er opført i 1981 i gule mursten og skiffer beklædninger og består af 165 familieboliger. Byggeriet er opført i 1 og 2 plan og som etagebyggeri. ENTREPRISEN PRO|VENTILATION har i storentreprise for Køge Boligselskab, udført ventilation i rækkehusbebyggelsen Hastrupvænge, i Køge. Storentreprisen indeholdte: Ventilation, Isolering, VVS, EL, tømrer og malerarbejde. Der er i…

Huset EDISON – Kontorbygning

HISTORISK BYGNING Huset Edison er en tidligere glødepære fabrik der i dag er omdannet til et moderne kontorfællesskab, centralt placeret i København. ENTREPRISEN PRO|VENTILATION har i fagentreprise udskiftet ventilation for TopDanmark Ejendomme på Huset EDISON, ved Kløvermarken i København. Der er opført 5 nye ventilations anlæg med  samlet luftmængde på 40.000m3/h Anlæggene betjener kontorer, fitness…

Banevænget – Boligventilation

ENTREPRISEN PRO|VENTILATION har for Lejerbo i hovedentreprise etableret ventilation i rækkehusbyggeriet Banevænget i Slangerup. Entreprisen er indeholdende Ventilation, EL, VVS og, isolering, maling og tømrerarbejde. Der er 50 lejemål på mellem 40-100m2. Hvert lejemål har fået etableret et Dantherm HCH5 anlæg på 164 m³/h. Anlægget er monteret over loft i entre, kanaler er ført under…

Sankt Annæ Gymnasium – Skole

SANGSKOLE I VERDENSKLASSE Sankt Annæ Gymnasium er en musikskole beliggende i Valby, København. Skolen er kendt i ind- og udland for sine sangkor af højeste niveau. Sankt Annæ Gymnasiums historie går helt tilbage til 1929, hvor den første sangklasse blev oprettet i samarbejde med Københavns Kommune. Skolen har klasser fra 3. klasse helt op til…