Hvorfor energioptimere?

Forløbet

Nyt eller gammelt anlæg

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor energioptimere?

Strømbesparelse på op til 70%

Energioptimering af ventilation er det første sted man bør kigge, når man vil spare energi.

Energioptimering opnås ved, intelligent, at styre de tekniske systemer og installationer og derved eliminere unødvendigt strømforbrug ved f.eks. varme, elektriske motorer, kompressorer, ventilation, pumper og køling.

Optimeringsindsatsen kan kombineres med en udskiftning af utidssvarende udstyr som har et højt energiforbrug i forhold til moderne udstyr. Gennem en energioptimering kan man typisk opnå en besparelse på 20-50 % af bygningens samlede energiforbrug, med ved en betalingstid på under 3 år. PRO|VENTILATION har mange års erfaring med energioptimering af ventilation.

Nye motorer kræver markant mindre vedligeholdelse og har længere levetid.

Vil du vide mere om energioptimering af ventilation ?

Besparelse kan føres direkte til den tredobbelte bundlinje

Stigende fokus på miljø og klima, stiller krav til virksomhederne i forhold til at opføre sig ansvarligt og spare på energien. Ved at energioptimere, reduceres miljøbelastningen og udledningen af CO², dette kan føres direkte til den tredobbelte bundlinje.

Energioptimering – Reference

 • Stor besparelse
 • Kort tilbagebetalingstid

Forløbet

Fleksible løsninger som tilgodeser dine behov

For at tilgodese dine behov for fx produktion eller en arbejdsdag uden støjgener under udførelse af vores arbejde, kan vi tilbyde at udføre arbejdet på alle tidspunkter af døgnet, alle ugens dage. Herved kan din virksomhed fortsætte sin normale drift og være næsten helt uforstyrret af energioptimeringen.

PRO|VENTILATION har mange årserfaring med energioptimering af ventilation og vores specialudannede teknikere, hjælper dig til energibesparelser igennem de fire faser i en optimeringsproces; analyse, tilbud, udførelse og vedligeholdelse

Denne video gennemgår forløbet ved en energioptimering af et ventilationsanlæg, hvor man udskifter en gammel AC ventilator med en ny EC ventilator

Klik på fanerne herunder og se hvordan vi hjælper dig med at energioptimere

Vi gennemgår dine ventilationsanlæg for bla:

 • Anlægstype
 • Måling af energiforbrug
 • Måling af luftmængde
 • Alder på anlæg
 • Motortype
 • Filtertype

På baggrund af gennemgangen udarbejder vi en rapport med

 • Indsigt i energiforbruget på dit ventilationsanlæg
 • Konkrete forslag til energioptimeringer
 • Potentiel energibesparelse i både kr. og CO2
 • Pris på energioptimering
 • Tilbagebetalingstid

Når vi sammen har fundet frem til hvilke tiltag der skal laves for at energioptimere, udfører vi energirenoveringen. Vi monterer og renoverer dine installationer så de har den mest energieffektive drift og det bedste indeklima.

For at imødekomme dine ønsker og behov, er vi fleksible og kan udføre energioptimeringen med mindst mulige gener for dig. Vi kan fx montere om natten for at din produktion kan køre om dagen, eller for at dine medarbejdere ikke skal generes af støj mm.

For at sikre at investeringen i energioptimering af dine installationer bliver så god som muligt, er det vigtigt at vedligeholde dem. Vedligeholdelse af dine anlæg indebærer:

 • Filterskift
 • Indregulering
 • Måling af effektivitet
 • Rensning af ventilationskanaler
 • Rensning og støvsugning af anlæg

Som VENT Certificeret teknikhus kan vi tilbyde vedligeholdelse efter branchens standardiserede krav til serviceeftersyn og VENT uddannede teknikere. Læs mere om VENT ordningen her.

Forskel på ny og gammel ventilator

Kammerventilatoren (øverst) giver et optimeret airflow og dermed en forbedring af virkningsgraden på ca. 20%

En ny EC motor har følgende fordele:

 • Kræver markant mindre venligeholdelse
 • Er meget mere effektiv
 • Bruger meget mindre strøm
 • Har længere levetid
 • Er lige effektiv uanset hvilket niveau den kører i

Før og efter billeder af en ældre remtrukket ventilator er udskiftet med en moderne kammerventilator.

Som man kan se kræver det en mindre ombygning, indvendigt i ventilationsanlægget. Men gevinsten er enorm i forhold til indsatsen.

En ældre AC motor kan ikke fungere uden følgende komponenter:

 • Frekvensomformer
 • VLT og sinusfilter
 • Skærmet kabel
 • Motorværn

En EC ventilator har elektronikken indbygget, hvilket betyder det at der er markant færre sliddele og komponenter som kræver vedligeholdelse eller kan gå i stykker.

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår kan det betale sig at udskifte en ventilator?

Hvis din ventilator er over 8-10 år vil det altid kunne betale sig at energioptimere.

Er din ventilator under 8 år kan der alligevel være energibesparelser alt hente, kontakt os og hør nærmere.

Kræver energioptimering af ventilation en ombygning af mit teknikrum?

Energioptimering af ventilation udføres uden ændringer udvendigt på ventilationsanlægget. Ombygningen sker inde i anlægget som derfor hverken bliver større eller mindre- Blot meget bedre og billigere i drift.

Hvad koster det at energioptimere?

Det er billigere end du tror.

Man kan dog ikke give en pris uden en analyse af installationerne.

Vi kan tilbyde at financiere energioptimeringen for dig, således at du ikke skal have penge op ad lommen, men betaler igennem energibesparelsen.

Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder.

Hvad er tilbagebetalingstiden?

En energioptimering af et ventilationsanlæg har typisk en tilbagebetalingstid på 1-3 år.