Helix Lab

Helix Lab er et førsteklasses videnscenter i Kalundborg, der styrker samarbejdet mellem industri og forskning. Det understøtter og accelererer omsætningen af ny akademisk forskning til konkrete løsninger, der vil drive industri 4.0 og den grønne transformation i industrien.

Danske og internationale kandidatstuderende, der er indskrevet på danske universiteter, har mulighed for at lave deres specialeprojektarbejde inden for bioproduktion, cirkulær produktion og industri 4.0 i samarbejde med Kalundborg-industrien på Helix Lab. Ambitionen er at skabe et attraktivt læringsfællesskab, der uddanner og udvikler talenter lokalt, og samtidig styrker samarbejdet mellem universiteterne og Kalundborg bioindustri med hensyn til forskning og innovation.

Helix lab er etableret med støtte Novo Nordisk, Novozymes, Chr. Hansen, Ørsted mm. og stiller moderne faciliteter til rådighed for PhD studerende indenfor bla. grøn omstilling, bio-produktion og cirkulær økonomi.

ENTREPRISEN

PRO|VENTILATION har i fagentreprise etableret ventilation i Helix Lab, Kalundborg. Arbejdet er udført i samarbejde med Hofmann og er DGNB GOLD certificeret.

Der er opført to ventilationsanlæg anlæg på hhv. 3.500 m3/h med indbygget varmepumpe og 6.600 m3/h ligeledes med varmepumpe.

Anlæggene betjener undervisningsmiljø, værksteder, kontorer, laboratorier samt atrium.

Foto credit: helixlab.dk

DGNB

DGNB-certificeringen af byggerier repræsenterer en holistisk tilgang til bæredygtighed, idet den inkorporerer miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter i byggeprojekter.

DGNB byggerier fremmer en sundere og mere komfortabel livsstil for beboerne gennem optimeret indeklima og brugervenlighed, samtidig med at de anvender materialer og teknologier, der minimerer miljøbelastningen.

Økonomisk kan disse bygninger vise sig at være fordelagtige med lavere driftsomkostninger og potentiale for højere værdi over tid, på trods af en muligvis højere initial investering.

Desuden tjener DGNB-certificeringen som et kvalitetsstempel, der signalerer en organisations engagement i bæredygtighed og socialt ansvar, hvilket kan styrke dens image og appellere til en bredere kundebase.

<– Til oversigt over referenceblade

ENTREPRISEN
Fagentreprise

M3/h

10.000

M2

1000

ARKITEKT

William Tolstrup Arkitekter

INGENIØRER
JL Engineering

BYGHERRE
AP Ejendomme

Download referenceblad i PDF format