OM IDA

Ingeniørforeningen IDA er en dansk fagforening og interesseorganisation for ingeniører, naturvidenskabelige kandidater og tekniske specialister. Foreningen har til formål at understøtte medlemmernes faglige, økonomiske, og arbejdsmæssige interesser. IDA tilbyder et bredt spektrum af professionelle netværk, karriereudviklingsmuligheder, og adgang til relevante kurser og seminarer.

Desuden er IDA aktiv i den offentlige debat om teknologi, forskning og innovation, hvor de arbejder for at påvirke politiske beslutninger til fordel for teknologi og viden.

IDA og PRO|GRUPPENs selskaber er oplagte samarbejdspartnere, da begge organisationer deler en høj grad af faglighed og et stærkt ønske om udvikling inden for deres respektive felter. IDA’s fokus på teknologisk innovation og bæredygtighed inden for ingeniørvidenskaberne komplementerer PRO Ventilations ekspertise i at udvikle avancerede, energieffektive ventilationssystemer. Dette samarbejde kan fremme både teknologiske fremskridt og implementering af bæredygtige løsninger, som er afgørende for at optimere arbejdsmiljøer og reducere miljøpåvirkningen.

Læs mere om IDA og deres bæredygtighedsinsats her.

 

ENTREPRISEN

Ventilation IDA. PRO|VENTILATION har med stor ekspertise og dedikation fuldført et omfattende projekt i totalentreprise, hvor de har installeret ventilation, køling, automatisering, fordelt på tre etager hos Ingeniørforeningen.

Arbejdet er en del af et ELFORSK projekt om udarbejdelse af intelligent styring med særlig tilpasning efter brugernes ønsker. Forskningsprojektet er udført i samarbejde med Teknologisk Institut, Ingeniørforeningen IDA og PRO|BYGNINGSAUTOMATIK.

Projektet omfattede installationen af to avancerede anlæg, hver med en kapacitet på 22.000 m³/h. Anlæggene erstattede et enkelt anlæg. De to anlægs ønskede placeringer stillede unikke krav, som nødvendiggjorde omfattende demontering og kreative specialløsninger for at optimere udnyttelsen af den tilgængelige plads. De ene anlæg er udført med recirkulation for at kunne køle luften effektivt ned ved spidsbelastning.

Givet IDAs høje krav til indeklima og bæredygtighed, har PRO|VENTILATION måttet implementere avanceret styringsteknologi for at sikre, at ventilationsanlæggene fungerer fejlfrit og lever op til de høje forventninger.

<– Til oversigt over referenceblade

ENTREPRISEN
Fagentreprise

M³/h
45.000


3.000

INGENIØRER
PRO|VENTILATION

Download referenceblad i PDF format