Letbanens Kontrol- og Vedligeholdelsescenter CMC bliver Letbanens hovedkontor hvorfra bådeadministration og vedligeholdelse vil blive udført fra. CMC kommer til at beskæftige ca. 250 medarbejdere.

ENTREPRISEN

PRO|VENTILATION har i fagentreprise etableret ventilation i Letbanens Kontrol- og Vedligeholdelses center, i Glostrup.

Der er opført 7 anlæg på samlet 70.000 m3/h i alt, fire anlæg betjener administrationslokalerne og køkken. Derudover betjener tre anlæg værksted og workshop.

Projektet er udført med en stram tidsplan og er af meget kompleks karakter, da bygningen har så bredt funktionsområde. Et godt samarbejde på tværs af entreprenører, rådgivere og bygherre har medvirket til at projektet er forløbet rigtig godt.

I bygningen er en vaskehal på 400m2 hvilket stiller store krav til ventilationsinstallationerne som bla. er coatede med fugt- og kemikaliebestandigt belægning.

Administrationslokalerne er opdelt i områder med hver deres farve, derfor er loftsplader, kanaler og armaturer lakeret hhv. rød, gul og grøn.

<– Til oversigt over referenceblade

ENTREPRISEN
Fagentreprise

M³/h
70.000


9.000

INGENIØRER
Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniører

Download referenceblad i PDF format