Vigtig information i forbindelse med fakturering til Pro Ventilation A/S

Vi har 100% digitalt kreditorbogholderi,  leverandørfakturaer bliver således  kun aflæst elektronisk. For dig som leverandør betyder det bl.a. fejlfri ekspedition, hurtigere godkendelse og rettidig betaling af jeres faktura samt evt. besparelser på porto etc.

Vi skal derfor bede jer om at sende fakturaer til Pro Ventilation A/S på en af følgende måder:

1. Vi vil gerne modtage fakturaer via mail med vedhæftet oio.ubl fil, hvor PDF-version af faktura er med. – I XML kan I indsætte PDF i dette felt:
cac:AdditionalDocumentReference\cac:Attachment\cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject

Send til proventilation@doc.e-komplet.dk
Hvis I har en IT-afdeling, så spørg gerne dem inden I vælger anden løsning, tak

2. Har I ikke mulighed for at sende fakturaer som beskrevet ovenfor, vil vi gerne have sendt fakturaer som oio.ubl via Nemhandel på CVR        nr. 18836408 eller EAN nr. 5790002641510

3. Hvis intet af ovenstående er muligt, bedes faktura inkl. bilag sendes som en samlet PDF-fil
vedhæftet til adressen: proventilation@doc.e-komplet.dk
(NB: dette er ikke en mail vi har adgang til, men vores systemindlæsning som kun indlæser jeres PDF filer)

Fakturaer skal forsat indeholde nedenstående, ved mangel kan fakturaen evt. blive afvist:

  • navn eller initialer på rekvirent
  • et sagsnr. (uden bindestreg, punktum, tekst o.lign) hvis købet er sagsrelateret

Flere fakturaer i samme e-mail er ok – bare de er vedhæftet som individuelle filer.

 

Gyldige e-mail adresser:

Proventilation@doc.e-komplet.dk  oio.ubl filer af fakturaer og kreditnotaer ml evt. bilag
regnskab@progruppen.dk Kontoudtog samt andre henvendelser

 

Bemærk:
Fakturaer som IKKE opfylder ovennævnte, vil blive afvist i vores digitale kreditorbogholderi og returneret til leverandøren med henblik på korrektion.

Evt. spørgsmål kan rettes til Anne Brenting eller mailes til regnskab@progruppen.dk.