Vigtig information i forbindelse med fakturering til Pro Ventilation A/S

Vi har 100% digitalt kreditorbogholderi,  leverandørfakturaer bliver således  kun aflæst elektronisk. For dig som leverandør betyder det bl.a. fejlfri ekspedition, hurtigere godkendelse og rettidig betaling af jeres faktura samt evt. besparelser på porto etc.

Vi skal derfor bede jer om at sende fakturaer til Pro Ventilation A/S som oio.ubl filer vedhæftet i en mail til adressen: Proventilation@doc.e-komplet.dk

Har I ikke mulighed for at sende fakturaer som beskrevet ovenfor, vil vi gerne have sendt fakturaerne som oio.ubl via Nemhandel på CVR nr. 18836408 eller vores EAN nr. 5790002641510

Hvis intet af ovenstående er muligt, skal faktura inkl. bilag sendes som en samlet PDF fil vedhæftede til mailadressen: Proventilation@doc.e-komplet.dk

  • Bilag til fakturaen skal være en del af samme PDF fil som fakturaen. Fakturaen skal dog altid stå som første side i filen.

Fakturaer/kreditnotaer skal fremsendes med følgende informationer:

  • Sagsnummer (uden bindestreg, punktum o. lign.) hvis fakturaen er sagsrelateret
  • Navn eller initialer på rekvirent

Flere fakturaer i samme e-mail er ok – bare de er vedhæftet som individuelle filer.

 

Gyldige e-mail adresser:

Proventilation@doc.e-komplet.dk  oio.ubl filer af fakturaer og kreditnotaer ml evt. bilag
regnskab@progruppen.dk Kontoudtog samt andre henvendelser

 

Bemærk:
Fakturaer som IKKE opfylder ovennævnte, vil blive afvist i vores digitale kreditorbogholderi og returneret til leverandøren med henblik på korrektion.

Evt. spørgsmål kan rettes til Anne Brenting eller mailes til regnskab@progruppen.dk.