CO2 er nu én og samme ting, men bliver set på, på forskellige måder.

CO2 forstås oftest som udledning i forbindelse med produktion og transport, men i indeklimasammenhæng taler om CO2 er der tale om det CO2 niveau som aktuelt er i luften bygninger.

CO2 kvoter

PÅSTAND: Hvis der er for meget CO2 i vores bygning, køber vi bare nogle CO2 kvoter fra Polen!

CO2 kvoter giver lov til at udlede mere CO2, og kan rigtigt nok købes og sælges, men det hjælper desværre slet ikke på luftkvaliteten i bygningerne.

Selvom CO2 er én og samme ting, så er det nødvendigt at se på det fra forskellige vinkler.
En produktionsvirksomhed eller en bil udleder CO2, men det gør mennesker også. Hvert menneske udleder ca. 900 gram CO2 hver dag, igennem den luft vi udånder. Når der i et klasselokale eller på et kontor uden ventilation, sidder mange mennesker samlet i mange timer, vil CO2 niveauet stige og på et tidspunkt nå over grænseværdien på 1000ppm læs mere om ppm her.
Et lokale med ringe eller ingen ventilation kan ses som en mikrojordklode, mennesker er i lokalet store fabrikker der udleder masive mængder CO2. på et tidspunkt vil indholdet af CO2 i luften være så højt at det er skadeligt. Selvom man køber en CO2 kvote fra et andet lokale, vil CO2 niveauet i det pågældende lokale ikke blive bedre af den grund. Det eneste som hjælper er at sørge for der er færre forureningskilder eller at man udskifter luften i lokalet.

Vi hjælper vores kunder med at skære ned på CO2, både den som vi udånder og den som udledes ved elproduktionen. Udviklingen indenfor ventilatormotorer er gået meget stærkt de sidste 10 år, det betyder at der på anlæg over 8 år kan spares op til 80% strøm. Læs mere om energioptimering her.

Dette certifikat er selvfølgelig ikke ægte, men blot et forsøg på at vise hvor absurd det ville være, hvis påstanden var rigtig.