Analyse

Tilbud

Udførelse

Vedligeholdelse

Energioptimering af bygninger har påvirkning på både produktivitet, økonomi og miljø. Der er mange penge at spare på elregningen ved at optimere og effektivisere dine tekniske løsninger.

Vil du vide mere om energioptimering?

Kontakt: Nikolaj Lohse

Besparelse kan føres direkte til den tredobbelte bundlinje

Det bliver fortsat mere og mere fokus på at virksomheder opfører sig ansvarligt. Ved at reducere miljøbelastningen og medvirke til at reducere udledningen af CO² kan en investering i energioptimering af ventilationsanlægget, føres direkte til den tredobbelte bundlinje.

Energioptimering opnås ved, intelligent, at styre de tekniske systemer og installationer og derved eliminere unødvendigt strømforbrug ved f.eks. varme, elektriske motorer, kompressorer, ventilation, pumper og køling.

Optimeringsindsatsen kan kombineres med en udskiftning af utidssvarende udstyr som har et højt energiforbrug i forhold til moderne udstyr. Gennem en energioptimering kan man i mange tilfælde opnå en besparelse på 20-50 % af bygningens samlede energiforbrug, til og med ved en betalingstid på under 3 år.

Fleksible løsninger som tilgodeser dine behov

PRO|VENTILATION har mange årserfaring med energioptimering og vores specialudannede teknikere, hjælper dig til energibesparelser igennem de fire faser i en optimeringsproces; analyse, tilbud, udførelse og vedligeholdelse. For at tilgodese dine behov for fx produktion eller en arbejdsdag uden støjgener under udførelse af vores arbejde, kan vi tilbyde at udføre arbejdet på alle tidspunkter af døgnet, alle ugens dage. Herved kan din virksomhed fortsætte sin normale drift og være næsten helt uforstyrret af energioptimeringen.

Analyse

Analyse består i at vi gennemgår alle installationer, så vi har et fuldstændigt overblik.

  • Hvor mange anlæg.
  • Hvor stort energiforbrug har hvert enkelt anlæg.
  • Hvor gamle er de enkelte anlæg.
  • Hvilken type anlæg er det.

Med de informationer vi indsamler, går vi hjem og fortager beregninger for energibesparelser og tilskud ved energioptimering. Herefter kan vi give dig et skræddersyet tilbud som fuldstændig kan tilpasses dine ønsker.

Tilbud

Når vi har fået overblik over dine anlæg og energiforbrug udregner vi et tilbud til dig. Tilbuddet er bygget sådan op så du kan se investeringen samt tilbagebetalingstiden på hvert enkelt tiltag. Herved kan du selv vurdere i hvilket omfang du ønsker at energioptimere.

Du kan derved se meget detaljeret, hvilke tiltag der har den største effekt i forhold til investeringen. Det giver dig det bedst eudgangspunkt til at ligge kræfterne de rigtige steder.

Husk på at du kan modtage tilskud ved energioptimeringer. Investeringen og tilbagebetalingstiden bliver derfor dét mindre.

Udførelse

Når vi sammen har fundet frem til hvilke tiltag der skal laves for at energioptimere, udfører vi de ønskede ændringer. Vi monterer og renoverer dine installationer så de har den mest energieffektive drift og det bedste indeklima.

For at imødekomme dine ønsker og behov, er vi fleksible og kan udføre energhioptimeringen med mindst mulige gener for dig. Vi kan fx montere om natten for at din produktion kan køre om dagen, eller for at dine medarbejdere ikke skal generes af støj mm.

Vedligeholdelse

For at sikre at investeringen i energioptimering af dine installationer bliver så god som muligt, er det vigtigt at vedligeholde dem. Vedligeholdelse af dine anlæg indebærer:

  • Filterskift
  • Indregulering
  • Måling af effektivitet
  • Rensning af ventilationskanaler
  • Rensning og støvsugning af anlæg

Som VENT Certificeret teknikhus kan vi tilbyde vedligeholdelse efter branchens standardiserede krav til serviceeftersyn og VENT uddannede teknikere. Læs mere om VENT ordningen her.