PRO|VENTILATION ønsker at bidrage til at vi alle sammen når FN´s Verdensmål. Derfor stiller vi vores viden til rådighed for at hjælpe med at komme i mål.

Vores ydelser har en direkte påvirkning på flere af de i alt 17 mål, vi har særlig fokus på 4 af målene.

MÅL 3 – Sikre sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Mål 3 har mest fokus på nedbringelse af børnedødelighed og om at undgå epidemier.

Målet handler dog også om at sikre at vi ikke bliver udsat for forurening igennem bla. luften. I danmark bruger vi 90% af tiden indendørs, derfor er ventilation enormt vigtigt.

Forurening fra bla. biler, tobaksrøg og brændeovne har en kæmpe påvirkning på luftkvaliteten – især i byerne

MÅL 4 – Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse

Mål 4 har hovedsageligt fokus på at så mange som muligt får en grundskoleuddannelse, uanset køn eller økonomisk status.

Indeklimaet har direkte indflydelse på indlæringsevnen, derfor er ventilation helt grundlæggende for at holde sygefraværet nede og effektiviteten oppe og derved sikre et så højt fagligt niveau blandt vores elever og studerende.

Den nye skolereform har gjort skoledagen længere, det betyder at elever og studerende sidder længere end nogensinde før i de samme lokaler hvor der ofte er dårligt indeklima. Det har en stor negativ effekt.

Industri, Innovation og Infrastruktur

Verdensmål 9 har fokus på  pålidelig infrastruktur som støtter menneskelig udvikling samt at skabe en bæredygtig industrialisering.

Vi selv producerer ingen produkter, men har tæt samarbejde med vores leverandører om løbende at forbedre deres produkter.

Udviklingen indenfor ventilations-, køleanlæg og styring er gået stærkt de seneste år. Det betyder typisk at anlæg på blot 8 år og ældre, med fordel kan udskiftes eller energioptimeres.

Både motorer, ventilatorblade og mange andre komponenter har gennemgået kæmpe forbedringer som betyder større effektivitet og lavere energiforbrug.

Bæredygtige lokalsamfund

Verdensmål 11 har fokus på at sikre en robust og bæredygtig udvikling i byerne, i forhold til stigningen af befolkningstallet i byerne. Det stiller krav til måden der bygges og by udvikles på.

Der skal bla. tages hensyn til miljøbelastning, beskyttelse af kulturarv samt hvorvidt boligerne er sikre og sunde at leve i.

Kravene til byggerier skærpes for at sikre lavest mulig miljøbelastning og størst mulig gavn.

Sammen om at nå verdensmålene

Du kan få indsigt 

Vi kan lære af hinandens erfaringer

Sammen når vi længst