Indeklimaet på skoler er i mange år ikke taget alvorligt i Danmark. Det er det tvært i mod hos vores nordiske naboer i Sverige og Norge. De to lande har lovgivet på området, hvilket har betydet at andelen af skoler med dårligt indeklima er meget lille sammenlignet med Danmark.

I Danmark er der to forskellige sæt regler, ét for lærerne (arbejdsmiljølovgivning) og ét for eleverne (lov om elevers og studerenes undervisningsmiljø). I henhold til arbejdsmiljøloven, er det konkrete krav til temperatur, CO2 niveau mm. Hvorimod loven om undervisningsmiljøet ikke har nogle konkrete krav. Det betyder at der er en gråzone som har gjort at lærere og elever er dårligere stillet end lovene er tiltænkt.

 

Hvordan finder du ud af om der er dårligt indeklima? Læs om indeklimamålere, klik her

I Sverige og Norge er lovgivningen ens for både lærere og elever, derfor er der ikke nogen undskyldning, hvis indeklimaet ikke lever op til kravene.

Ser man på de positive effekter af et godt indeklima, så er forbedret indlæring og mindre sygefravær er investeringen i forbedret indeklima hurtigt tjent hjem.

Vi mener ikke vi kan være bekendt over for vores børn, at de skal opholde sig i dårligt indeklima. Det er mange timer hver dag og igennem 10 års skolegang, det må vi kunne gøre bedre.

Hvor stor procentdel har dårligt indeklima?

Danmark: 56%

Sverige: 16%

Norge:21%