ventilation I pharmaindustrien

Ubetalte regninger for mere end 50 mio. kroner, fejl i projektmaterialet og grove svigt i byggeledelse og projektstyring på Niels Bohr byggeriet, har tvunget Proventilation til at standse arbejdet på det skandaleramte byggeri. Et retsligt efterspil er på vej.

Efter 2½ års arbejde med at genoprette den kuldsejlede ventilations-entreprise i Niels Bohr bygningen i København, var Proventilation 22. oktober 2019 nødsaget til at standse arbejdet på Jagtvej i København efter at have givet 19 dages varsel. Det skyldes ubetalte regninger og grove svigt i bl.a. projekt- og tidsstyringen fra storentreprenøren Per Aarsleffs, byggeledelsens og bygherrens side.

 

-Vi mangler mere end 50 mio. kroner i betaling for arbejde som er udført og godkendt. Samtidig er samarbejdet med storentreprenøren, byggeledelsen og bygherre blevet stadig dårligere, og vi er blevet truet med totalt udokumenterede og uberettigede økonomiske krav. Det kan og vil vi ikke stå model til længere og samtidig har vi et ansvar overfor de mange selvstændige montører der har udført arbejdet på byggeriet. Standsningen af arbejdet er påkrævet og berettiget rettidig omhu fra vores side, siger Flemming Kragerup, som er adm. direktør for Proventilation.

 

Tonen på byggemøderne tog en drejning fra dårlig til værre, da det i sommer blev konstateret at budgettet for Niels Bohr projektet endnu engang var overskredet med mindst 290 mio. kroner. Niels Bohr bygningen var oprindeligt projekteret til 1,6 mia. kroner, en pris der steg til 2,9 mia. i december 2017 og som altså har vist sig heller ikke at holde.

– Det virker som om byggeledelsen og totalrådgiver slet ikke har haft overblik og kontrol over projektet. Vi blev engageret til at løse en opgave til 30 mio. kroner i 2017. Siden er der blevet tilføjet flere og flere opgaver der til tider har beskæftiget mere end 200 mand på pladsen, og arbejde for over 400 mio. kroner, siger Flemming Kragerup.

En anden årsag til problemerne på Niels Bohr projektet er de utallige ændringer i projektmaterialet. Alene på ventilationsområdet er der f.eks.  gennemført mere end 200 ændringer i det oprindelige projekt gennem såkaldte ”projektnotater” og helt galt gik det, da mere end 180 rum i den 52.000 m2 store bygning skulle gennem en total omprojektering og omdisponering, da der blev ændret på rumstyringen til stink- og kemiskabe.

 

– Vi har sat alle ressourcer ind på projektet og har proaktivt tilpasset os alle ændringer undervejs, også de stadigt stigende kvalitetskrav og et særdeles grundigt tilsyn. Vi har hele tiden gjort indsigelser mod de reviderede tidsplaner, der er blevet mere og mere pressede, da de ikke afspejlede virkeligheden i forhold til de mange projektfejl- og ændringer, og vi har afleveret arbejdet hurtigst muligt og som varslet, uagtet at entreprisen er blevet 14 gange større på 2½ år, siger Flemming Kragerup.

Arbejdet på Niels Bohr byggeriet er blevet udført i regning, og ikke efter tilbud i fast pris som det er normalt på større byggerier. Det har betydet at arbejdet Proventilation har udført på byggepladsen løbende er blevet er kontrolleret og godkendt, og at virksomhedens fakturaer er blevet betalt hver måned. Lige indtil betalingerne stoppede i august.

– Man kunne få den tanke, at byggeledelsen er på jagt efter syndebukke for den seneste budgetoverskridelse, måske for at undgå endnu en tur i Finansudvalget, siger Flemming Kragerup.

 

Formelt overtog råhusentreprenøren på Niels Bohr projektet, Per Aarsleff, ventilations-entreprisen fra det spanske firma Inabensa, der blev fyret i februar 2017. Entreprisen, som nu er endt på mere end 400 mio. kroner, blev tildelt uden et offentligt udbud. Herefter blev Proventilation gennem en underentreprise hentet ind af Aarsleff-datterselskabet Wicotec Kirkebjerg til at gennemføre ventilationsarbejdet. Samtidig overtog Vejdirektoratet ledelsen af byggeriet fra Bygningsstyrelsen.

Ledelsen i Proventilation undrer sig over at Niels Bohr bygningen officielt blev overdraget til bygherren ved en såkaldt AB92-aflevering i slutningen af juni, hvor byggeriet endnu langt fra var færdigt. Samtidig har Vejdirektoratet på helt usædvanlig vis løst Per Aarsleff fra sit storentreprenøransvar for ventilations-entreprisen. Nu rettes skytset imod Proventilation i stedet for milliard-koncernen Per Aarsleff.

 

– VI står nu i den mærkværdige situation at vi nu bliver truet af Vejdirektoratet og dermed staten, samtidig med at vi må rette vores økonomiske krav mod Wicotec Kirkebjerg og Aarsleff, der angiveligt ikke længere har noget ansvar for ventilationsentreprisen. Derfor indleder vi nu retslige skridt mod Wicotec Kirkebjerg for at få betalt de udestående regninger, siger Flemming Kragerup.

Baggrund:

  • Siden februar 2017 har ventilationsvirksomheden Proventilation arbejdet på at genoprette den kuldsejlede ventilationsentreprise i Niels Bohr Bygningen i København, efter at den oprindelige entreprenør, det spanske selskab Inabensa, blev bortvist fra byggepladsen i februar 2017.

 

  • Proventilation har demonteret de oprindelige installationer og anlæg som blev udført af Inabensa, og har stort set lavet alt ventilationsarbejde om fra grunden. Det er sket under vanskelige bygningsmæssige forhold og under stort tidspres, samtidig med at kvalitetskrav og tilsynskrav løbende er blevet skærpet og projekteringen er blevet ændret utallige gange.

 

  • Byggeledelsen og Bygherren på Niels Bohr projektet har siden august tilbageholdt betalinger til Proventilation, for arbejde som er udført på byggepladsen. På trods af at arbejdet og fakturaer allerede er godkendt af byggeledelsen.

 

  • I forbindelse med AB92-afleveringen af projektet i juni har byggeledelsen opgjort et påstået krav for fejl og mangler for 6,75 mio. kroner, svarende til mindre end 1,5% af ventilationsentreprisen. Proventilation har dokumenteret og redegjort for at dette krav er forkert, men hverken Aarsleff, Wicotec Kirkebjerg, byggeledelse eller bygherre har trods utallige opfordringer ønsket at tage stilling til denne dokumentation.

 

  • Projektmaterialet og byggeledelsens koordination og tidsstyring af arbejderne på Niels Bohr byggepladsen været ekstremt mangelfuld. Eksempelvis blev der først i januar 2019, efter byggeriet havde stået på i fire år og nærmede sig sin afslutning, taget initiativ til at oprette en fællesmodel for entreprenørernes arbejdstegninger og dermed effektivisere koordinationen på pladsen.

 

  • Niels Bohr bygningen var oprindeligt budgetteret til 1,6 mia. kroner, men i december 2017 blev der under stor offentlig bevågenhed givet en tillægsbevilling på 1,3 mia. kroner, hvilket bragte det samlede projektsum op på 2,9 mia. kroner.

 

  • Samtidig besluttede Transport-, Bygnings- og Boligministeriet at flytte ansvaret for Niels Bohr projektet fra Bygningsstyrelsen til Vejdirektoratet. Det skete efter at den hidtidige byggeledelse fik en hård medfart i en rapport fra konsulentfirmaet Ernst & Young, der havde gransket projektetSe: https://trm.dk/media/2884/ey-granskning-af-nbb-30oktober2017-final.pdf

 

  • I juni 2019 blev det konstateret at budgettet endnu engang var overskredet. I en statusrapport fra Transport- og Boligministeriet var vurderingen, at budgettet var overskredet med mindst 10% eller 290 mio. kroner, og at det derfor er nødvendigt med endnu en bevilling.Se: https://www.ft.dk/samling/20182/almdel/TRU/bilag/6/2061263.pdf

Yderligere oplysninger om sagen kan fås hos adm. direktør Flemming Kragerup. Henvendelse skal ske gennem kommunikationsrådgiver Mads Lindberg på tlf. 30317141 eller via e-mail: mal@copenhagenadvisors.dk.