Støv- og lugtgener 

Rødovre musikskole havde udfordringer med luftkvaliteten som påvirkede lærere og elever negativt. Der er mekanisk ventilation i dele af bygningen, men på trods af dette var luftkvaliteten stadig ikke optimal. 

PRO|VENTILATION foretog partikelmålinger som viste en meget højt partikelkoncentration i forhold til udeluften. Dette skyldes bla. bygningens indretning og stand, de mange musikinstrumenter, opbevaringskasser og overtræk. Alt dette er medvirkende til at besværliggøre rengøring, derved kan partikler gemme sig. 

Løsning 

Der blev opsat 2 stk. City M luftrenser fra Camfil, en i hver ende af lokalet. Kontrolmålinger viser at partikelkoncentrationen er nedbragt med op til 96% i forhold til udeluften og de øvrige lokaler i bygningen. Derudover er lugtgener helt forsvundet.

Billig og effektiv

Den nuværende bygning som huser Rødovre Musikskole er af ældre dato. Man har for en del år siden, efter problemer med skimmelsvamp, etableret ventilation i dele af bygningen. Dog har indeklimaet fortsat ikke været optimalt. Da man er igang med at bygge en ny musikskole, har det ikke givet mening at renovere ventilationsanlægget, men man har løst problemet med dårlig luftkvalitet på en billig og effektiv måde. Der er blevet opsat luftrensere som har reduceret partikelkoncentrationen og den generende mislugt.

Luftrenserne er portable, hvilket gør det nemt at flytte dem til fx et klasselokale med indeklimaudfordringer, efter musikskolen flytter i deres nye bygning i 2020.

”Efter vi har fået luftrensere, er luften blevet frisk og behagelig at være i. Før lugtede vores tøj af sommerhus, sådan er det ikke mere” 

– Thorbjørn Vindsand, Skoleleder Rødovre Musikskole 

FAKTA OM LUFTRENSEREN

Luftrenseren har et unikt HEPA H13
filter med indbygget kulfilter som
fjerner både partikler og lugt. 

Størrelse
340 x 720 x 345 mm

Luftvolumen
100-300 m3/h

Luftrensningsområde
75 m2

Filtreringsgrad
99,9995%

Lydniveau
15,5 db på niveau 1-3 (almindelig drift)

21-52 db på niveau 4-6 (boost niveau)

Producent
Camfil

ÅRSTAL
2019

Download referenceblad i PDF format