K.B. Hallens brandventilation sikrer optimalt indeklima

KB-hallen nedbrændte som bekendt i 2011.Ved genetableringen af K. B. Hallen har der derfor været særlig fokus på brandsikkerhed. For at opnå så stor alsidighed i multihallen som muligt, har man foruden de kunstneriske og arkitektoniske ambitioner, været meget bevidst om at indeklima og bygningsautomatik er absolut fundamentalt. Ventilation og CTS er derfor opbygget således at der selv ved spidsbelastninger som store koncerter er helt styr på luftskifte, korrekt temperatur og COniveau samtbrandsikkerhed.Herved kan de 4.000 tilskuere nyde koncertoplevelsen i det bedst mulige indeklima.

 

PRO|VENTILATION og PRO|BYGNINGSAUTOMATIK har stået for projektering, montering og programmering af udstyret, der opfylder byggeriets strenge krav.

 

”Ved spidsbelastninger, kan den almindelige ventilation assisteres af røgventilationen, der ellers kun anvendes ved brand. Det betyder at der kan foretages et luftskifte på 350.000 m3/t. Det er 1000 gange så storluftudskiftning som et moderne parcelhus
Ole Brenting, Teknisk Direktør PRO|VENTILATION.

 

Anlæggenes såkaldte VAV-spjæld (spjæld til regulering af den variable luftmængde) styres nemt og enkelt via PC, hvilket sikrer overblikover alt fra indeklima til energiforbrug for de driftsansvarlige.

 

ENTREPRISEN

PRO|VENTILATION  har i fagentreprise for KjøbenhavnsBoldklub via hovedentreprenør Einer Kornerup, udført ventilationsentreprisen og tilhørende brandventilation af K. B. Hallen.

Ventilationsanlæggene i hallen er opbygget som 4 selvstændige anlæg, der opererer parallelt. 2 af anlæggene er tilsluttet selve hallen, de 2 andre er tilsluttet kontorer og øvrige lokaler.

De 4 ventilationsanlæg har en effekt på hhv.

24.000m3/h, 24.000m3/h, 20.000m3/h og 15.000m3/h.

Der er opført 8 stk. boosterventilatorer på hver 6.250m3/h.

For brandventilation er opført 4 anlæg med 43.750m23/h.

Til køkkenet er opført emfang med effekt på 5.000m3/h.

Anlæggene er tilsluttet en CTS scenariestyring, med flere forskellige driftsindstillinger, for at opnå bedst og mest energieffektiv drift uanset om hallen er tom, halv- eller helt fuld.

 

<– Til oversigt over referenceblade

ENTREPRISEN
Fagentreprise

m³/h
100.000


9.400

ARKITEKT
Christensen & Co Arkitekter

INGENIØRER
Rambøll

Download referenceblad i PDF format