PPM står for Parts Per Million og i indeklimasammenhæng taler man om antal CO2 partikler i luften.

PPM

Så tæt på naturen som muligt

Den luft vi udånder indeholder en hel del CO2, derfor er den største kilde til CO2 indendørs, os selv.

i udendørsluften er der 350-400 ppm, indendørs har arbejdstilsynet en grænse som er 1000 ppm. CO2 niveauet skal helst være så lavt som muligt, men kan ikke blive lavere end niveauet i ude luften.

I et klasselokale med lukkede døre og vinduer og uden ventilation, stiger CO2 niveauet til over 1000 ppm på ca. 30 min.

Når CO2 niveauet er 1000 ppm eller højere, begynder det at påvirke hjernen negativt. Det betyder at evnen til at koncentrere sig nedsættes markant, desuden giver det fysisk ubehag som hovedpine og træthed.

I bygninger er den største udleder af CO2 os selv, hvert menneske udleder ca. 17 liter CO2 I timen, det bliver til ca. 900 gram CO2 om dagen pr. person.

Ventilation er den mest effektive måde at sikre sundt indeklima
Et ventilationsanlæg sørger for at trække den gamle og beskidte luft ud, og blæse ny og frisk luft ind. Er der varmegenvinding, genbruger man oven i købet varmen fra den beskidte luft til at varme den friske luft op med.
Har man ikke ventilation kan man åbne vinduerne, men det giver bla. træk og et enormt varmetab.

Behovsstyret ventilation
I moderne ventilationsanlæg er indbygget en CO2 måler, således at anlægget automatisk kører op og ned i hastighed i forhold til CO2 indholdet i luften. Det sikrer at energiforbruget bliver så lavt som muligt, da anlægget kun kører når der er behov for det, men det sikrer også at der altid er et sundt indeklima. CO2 målere fås også som væghængte modeller der ikke er forbundet til ventilationsanlægget, men en app på din smartphone og viser CO2 indholdet i lokalet. læs mere om CO2 målere her.

CO2 kan ikke ses, men kan tydeligt mærkes når der er for meget af det.