Danmarks største hospital

Herlev Hospital, tidligere Amtssygehuset i Herlev, er et sygehus i Herlev. Bygningen er Danmarks højeste etagebygning med 25 etager, en højde på 120 meter og et grundareal på 30.000 m². Det blev indviet i 1976 efter en byggeperiode på 10 år. Hospitalet er et af landets største med en medarbejderstab på 4.000. Det er et områdehospital under Region Hovedstaden med døgnåben akutmodtagelse og en lang række specialafdelinger for hele hovedstadsområdet.

Højhuset er konstrueret som seks sammenbyggede tårne og indrettet som en sengebygning med plejefaciliteter i tilknytning til sengestuerne. Det er suppleret med et lavere fleksibelt modulbyggeri til undersøgelser og behandling. Ved åbningen i 1976 blev de øverste ni etager lukket af som følge af en presset økonomi. Den sidste og 25. etage blev først taget i brug i 2007.

Billedkunstneren Poul Gernes stod for den indvendige udsmykning af Herlev Hospital med klare og stærke farver, der skal opmuntre patienter og personale. Indvendigt er hospitalet endvidere indrettet med runde hjørner, der er nemme at gøre rene.

  • Indviet i 1976
  • 4000 ansatte
  • 82.000 årlige patienter
  • 736 senge

 

ENTREPRISEN

PRO|VENTILATION har i fagentreprise udført ombygning/renoveringsarbejde of ventilation for kvadrat M1 og M2 for den fremtidige Blodprøvetagning på Herlev Hospital, Bygning 3.

Arbejdet har omfattet både tilpasning og modifikationer af eksisterende installationer samt etablering af helt nyt blandesystem for temperaturbaseret indblæsning i kvadratet.

I samarbejde med Region Hovedstaden er den eksisterende ventilation blevet optegnet og ført ajour, inkl. tilpasninger.

Grundet indhold af asbest i det eksisterende bygninger har man for at beskytte patienter og ansatte lukket området af under projektudførsel.

<– Til oversigt over referenceblade

ENTREPRISEN
Fagentreprise

M³/h
11.000


540

INGENIØRER
Region Hovedstaden

ÅRSTAL
2020

Download referenceblad i PDF format