I Glostrup ligger det ene af 2 danske apoteker, hvor der endnu foregår produktion.

Glostrup Magistrel Produktion fremstiller alle typer ikke-sterile magistrelle lægemidler. F.eks. tabletter, salver, cremer, linimenter etc. og servicerer alle landets apoteker. Endvidere fremstiller de lægemidler til kliniske afprøvninger.  Deres udstyr og indretning er ikke til fremstilling i industriel målestok, men til opgaver som den farmaceutiske industri typisk finder for små.

Gennem årene er produktionen, og dermed antal ansatte, steget. Pladsen er derfor blevet mere og mere trang. Samtidig er ønsket om optimal compliance, kvalitetssikring og patientsikkerhed steget således, at lokaler, ventilation og forsyninger vil leve op til gældende EU GMP-krav. Derfor har man nu udvidet produktionsfaciliteterne i væsentlig grad.

ENTREPRISEN

PRO|VENTILATION har i hovedentreprise for Glostrup Apotek udvidet den magistrelle produktionsafdeling.

Ventilation er etableret efter gældende EU GMP-krav. Der er etableret HEPA H14 filter på indblæsningsarmatur samt Camfil Camsafe 2 HEPA filtersystem med med fuldt svejset filterkasse på afkastluf i klasse 3 iht. ISO10648-2 og klasse C iht. Eurovent 2/2.

Ud over forbedrede administrations- og lagerlokaler i klasse NC, er der etableret nye laboratorier i klasse CNC til produktion af lægemidler, opdelt i klart definerede afsnit: Hormon, Galenisk samt et nyt Steril afsnit (renrum) i klasse D og C.

For sikring mod kontaminering etableres der differencerede lufttryk mellem de enkelte afsnit, der opdeles af person- og varesluser. For hvert område er etableret selvstændige ventilationsanlæg. Sterilafsnittet er opbygget som ”boks i en boks” med prefab renrumslementer, der friholdes fra den omgivende bygning.

Arbejds- og opholdsrum er placeret langs ydervægge med vinduer. Sterilafsnittet har dobbelt glasvægge i fuld rumhøjde mod facaden for optimal dagslystilgang for medarbejderne.

ENTREPRISEN
Hovedentreprise indeholdende EL, VVS, Ventilation, Køl, Automatik, Gasarter, luftarter

BYGHERRE
Glostrup Magistrel Produktion

m³/h
26.000


1.800

ARKITEKT
RH Arkitekter

INGENIØRER
MOE

Download referenceblad i PDF format