Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland-Falster er tegnet af Henning Larsens Tegnestue ved arkitekt Peter Munch. Landskabsarkitekt Birgitte Fink har stået for den arealmæssige udformning, og ingeniør Søren Jepsen fra ingeniørfirmaet Balslev har været konsulent på den tekniske installation.

Fælleskrematoriet er et interessentskab der ejes af 10 menighedsråd under den danske folkekirke.

Krematoriet er topmoderne i arkitektur og indretning og udmærker sig ved at have særlig fokus på at de pårørende med ro i sindet kan sende deres elskede på den sidste rejse. Dette har skabt stor interesse for hvad der sker i Fælleskrematoriet, og det har resulteret i jævnlige rundvisninger af foreninger, menighedsråd, kirkegårde fra hele norden, konfirmander, kommende SoSu assistenter m.fl.

Fælleskrematoriet er blevet en form for besøgscenter, som hjælper til at forstå døden og gøre den sidste rejse rolig og afklaret.

Pårørende, der ønsker at overvære selve kremeringen, kan fra et særligt indrettet rum, overvære at kisten indsættes i krematorieovnen, og kan – hvis det ønsket – vente på at få urnen med afdøde med, når de forlader krematoriet.

Krematorierne i Roskilde og Lolland-Falster stifter, stod overfor store økonomiske investeringer for at kunne opfylde kravet til de nye miljøregler. Derfor opføres Fælleskrematoriet i Ringsted. Målet med Fælleskrematoriet er at kunne tilbyde borgerne i stifterne den bedste og billigste kremering og samtidig mindske CO2-udledningen væsentligt.

 

ENTREPRISEN

PRO|GRUPPEN har været totalentreprenør på følgende entrepriser:

  • Ventilation
  • Isolering
  • Køl

Entreprisen omfatter 4 ventilationsanlæg, 9 udsugningsanlæg og 2 køleanlæg.

Ventilationsanlæggene, alle med varmegenvinding, forsyner ovn rum, pårørendefaciliteter og personalefaciliteter med frisk luft til sikring af luftkvalitet og temperatur.

Bygningen er i stueplan bygget op omkring ovnrummet med krematorieovne. Omkring ovnrummet er pårørendefaciliteter, kontorer, kontrolrum, kølerum for kister og frokoststue. Under ovnrummet er kælder med teknik rum, hvor 2 af ventilationsanlæggene er placeret. De 2 andre ventilationsanlæg betjener kølerum for kister og er placeret på taget over disse.

 

Billeder er brugt med tilladelse fra Henning Larsen Arkitekter

 

<– Til oversigt over referenceblade

ENTREPRISEN
Totalentreprise: Ventilation, køling og isolering

BYGHERRE
Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland-Falster

M³/h
23.700

M2
3000

ARKITEKT
Henning Larsen & Jørn Langvad

INGENIØRER
HACaFrø A/S

ÅRSTAL
2013

Download referenceblad i PDF format