På omkring 50% af alle ventilationsanlæg i Danmark, er der mulighed for energioptimering med besparelser op imod 80%. Desværre glemmer mange indeklimaet når de energioptimerer.

Energioptimering af ventilation

Der er mange Facility Managers som gør en kære indsats for at få energioptimeret i deres bygninger, det drejer sig både om udskiftning af vinduer, isolering, energioptimering af ventilationsanlæg mm.

Oftest når der bliver investeret i energibesparelser, ses der desværre kun på de besparelser der kan fås og man glemmer indeklimaet.

Vi ser ofte fx i skoler at der gennem årene er blevet isoleret og skiftet vinduer, dette har gjort bygningen tættere og sparer derfor på varmeregnigen, men det betyder at bygningen har svært ved at “trække vejret” da der ikke siver frisk luft ind. Derudover er nummeringen af elever i klasserne steget, hvilket hæver niveauet af Co2 i lokalet endnu mere. Derfor bliver indeklimaet dårligere, på trods af at man moderniserer bygningen og gør den mere energieffektiv.

Et dårligt indeklima har kolossale konsekvenser for brugerne af bygningen i forhold til både øget sygefravær og fald i koncentrations- og indlæringsevne.

Derfor er det vigtigt at tænke indeklimaet ind i de energioptimeringer man ønsker at foretage i ens bygninger. Vi har sammensat et KlimaTjek som består af to dele:

  1. Måling af det aktuelle indeklima
  2. Måling af ventilationsanlægget

På baggrund af ovenstående målinger kommer vi med forslag til forbedringer som både skaber bedre indeklima og giver energibesparelser.

Facility Managers gør en kæmpe indsats for at nedbringe Co2 udledningen og derved forhindre klimaforandringer, men vi må aldrig gå på kompromis med indeklimaet. Klimaet er vigtigt, men det er indeklimaet bestemt også.