ENTREPRISEN

PRO|VENTILATION har i totalentreprise indeholdende: Ventilation, CTS, VVS og EL etableret ventilation i produktionsbygning for Demant.

Der er opført to anlæg på hver 16.000 m³/h.

Renrums ventilationsanlæggene betjener produktionsfaciliteter.

Der er desuden opført Trykluftcentral/transformerrum med luftskifte på 30.000 m3/h. Kompressorerne leverer trykluft til produktionsmaskineri.

Da projektet skulle foregå i nedlukningsperioder, er det udført under en meget stram tidsplan, med en del arbejde udført uden for normal arbejdstid. Hvert anlæg er skiftet i en nedlukningsperiode på 5 dage.

På de 5 dage er alt  lige fra nedtagning, montering og indregulering udført.

Da projektet både stillede store krav i forhold til kvalitet og tidsforbrug, har det krævet et særligt godt samarbejde mellem entreprenører, rådgivere og kunde. Der er grundet den begrænsede periode under nedlukning arbejdet i både aften og weekend. Dette har været med til at sikre at Demant fortsat kan producere høreapparater i verdensklasse.

<– Til oversigt over referenceblade

ENTREPRISEN
Totalentreprise

M3/h

32.000

M2

1000

ARKITEKT

Ikke aktuelt

INGENIØRER
SWECO

Download referenceblad i PDF format