PRO|VENTILATION har for ejendomsforvaltningsselskabet DEAS har igennem teknikentreprisen opført ventilation som en del af ombygningen og indretningen af de nye kontorlokaler. Projektet blev gennemført på tre måneder.

DEAS ønske med kontorbyggeriet var fleksibilitet i forhold til fremtidige behov samt et sundt indeklima. Storrumskontorer er det gennemgående tema i indretningen, men lejer har også haft ønske om forskellige formelle og uformelle mødesteder. Dette afspejler tydeligt tidens tendenser inden for erhvervsindretninger.

Borgmestergården har fået behovsstyrede og omkostningseffektive ventilationsløsninger, så der undgås unødig ventilation. Der er samtidig installeret lavenergi-anlæg. Det får en positiv effekt for lejers energiforbrug til gavn for både miljøet og økonomien.

For erhvervslejere er indeklima ofte et vigtigt parameter, da det har stor betydning for medarbejdernes trivsel. Og for ejendommens ejer er det en strategisk målsætning at gøre den eksisterende ejendom mere energivenlig.

I det nye lejemål har man indarbejdet lejers ønsker i forhold til fx fleksibilitet, så indretningen nemt kan skaleres i forhold til medarbejderstabens størrelse og sammensætning.

 

Entreprisen

PRO|VENTILATION har i teknikentreprise renoveret ventilation og VVS i bygning 3 forbindelse med indretning for ny lejer samt totalrenoveret hele bygningens CTS system.

Der er udført demontering og bortfjernelse af eksisterende anlæg på tag og erstatning med et nyt anlæg til betjening af tre etager kontorareal og mødelokaler.

Der er opført et ventilationsanlæg på 35.000 m3/h.

Der er etableret behovsstyrede VAV zoner med kontrol af indblæsning via VAV armaturer, samt radiatorvarme. 11 mødelokaler dertil udstyret med intern zonekøleflader.

Besøg DEAS Erhverv

 

<– Til oversigt over referenceblade

ENTREPRISEN
Teknikentreprise

m³/h
35.000


3.500

ARKITEKT
DEAS

INGENIØRER
DEAS

Download referenceblad i PDF format