Hos PRO|VENTILATION stiller vi store krav til os selv inden for kvalitetsstyring, sikkerhed, sundhed og miljøledelse under udførelsen af vores arbejde. Derfor arbejder vi i henhold til intentionerne i ISO-normerne 9001 og 14001.

Vi har omhyggeligt beskrevet vores kvalitetskrav og den konstant løbende kontrol.

Vores kunder skal sikres en professionelt dokumenteret gennemførelse af vores projekter og slutkontrol før aflevering af nye anlægsarbejder, renoveringer og serviceopgaver.

Arbejdsmiljøet og sikkerheden prioriteres højt i PRO|VENTILATION. Derfor har vi altid fokus på det forebyggende arbejde. Samtidigt passer vi omhyggeligt på vores omkringliggende miljø, bl.a. igennem valg af materialer, løbende oprydning samt affaldssortering.