Industri- og procesventilation har primært til formål at lede varme, fugt, dampe, støv eller partikler bort fra en arbejdsplads eller en produktionslinje for at beskytte medarbejdere og produkter.

Der er lovkrav om procesventilation, når der under en arbejdsproces udvikles luftarter, der er sundhedsskadelige eller eksplosive. Det gælder også, hvis der udvikles røg, mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening.

PRO|VENTILATION finder praktiske løsninger, der tilgodeser alle lovkrav, og som samtidig er opbygget således, at medarbejderne kan udføre deres opgaver uden at ventilationsanlægget er til gene for dem.

Industriventilationen kombineres ofte med komfortventilation, så arbejdsmiljøet og forholdene omkring arbejdspladsen samtidig optimeres.

Se et udvalg af referencer inden for industri- og procesventilation.