Kenneth H. Jørgensen
Anlæg
Formand

Kenneth er formand og en del af anlægsafdelingen, her har han ansvaret for at egne projekter, hvor han er manden på pladsen som styrer mandskab, montage, indkøb af materialer, byggemøder, koordinering med tekniske designere mm.

Han har altid været i ventilationsbranchen, først som klejnsmed på værksted, senere som montør og de sidste mange år som formand.

Kenneth har benzin i blodet og har en stor amerikanerbil som han skruer på om vinteren og kører i om sommeren, ”armen i karmen og så ud og få en is”.

”Jeg skal altid være 4 skridt foran for at få byggeriet til at glide, det har jeg haft stor succes med”