Om VENT-ordningen

VENT-ordningen er en effektiv og kontrolleret serviceordning for drift og vedligehold af ventilationsanlæg. VENT-ordningen sikrer, at ventilationsanlægget altid lever op til de aktuelle krav til ventilation, og kvaliteten sikres ved uvildig stikprøvekontrol gennemført af Teknologisk Institut.

PRO|VENTILATION er certificeret til at gennemføre service efter VENT-ordningen.

Fagudlærte serviceteknikere

Vores VENT certificerede serviceteknikere  har gennemført og bestået et særligt certifikatkursus på Teknologisk Institut.

I forbindelse med det første servicebesøg bliver der indgået en aftale om, at servicering af anlæg og tekniske installationer skal foretages efter VENT-ordningens krav. Der udføres standardiserede kontrolmålinger af alle de nødvendige parametre samt beregning af ventilationsanlæggets effektivitet med nøgletal til brug for senere sammenligning.