Serviceaftaler

Tilkaldevagt

Energieftersyn

VENT-ordningen

Serviceaftale

En serviceaftale hos PRO|VENTILATION lægger vedligeholdelse af dine installationer inden for ventilation, køl og automatik i faste rammer.

Vi vedligeholder systematisk dine tekniske installationer, det forebygger nedbrud og nedbringer uforudsete udgifter. Det er derfor altid en økonomisk fordel for dig.

 

Sådan er vores serviceaftaler opbygget:

  1. Vi gennemgår dine installationer
  2. Vi kommer med oplæg til serviceindsats
  3. Vi udfører faste serviceeftersyn af dine installationer
  4. Du nyder det gode indeklima imens du sparer penge

Service 24/7

Nedbrud af tekniske installationer kan sætte en virksomhed helt ud af drift, det kan standse produktionen eller bringe medarbejderes sundhed i fare.

PRO|VENTILATION tilbyder derfor tilkaldevagt med 24 timers service, her afhjælper vi akutte problemer som f.eks. driftsstop, så din virksomhed kan genoptage driften hurtigst muligt.

Inden for normal arbejdstid er vores tilkaldevagt fremme i løbet af en time – uden for åbningstid helt ned til tre timer fra fejlmeldingen er modtaget.

En serviceaftale sparer dig penge og bekymringer, men er din virksomhed særligt afhængig af ventilation, køl og automatik, vil vores 24 timers service være den bedste løsning for dig.

Energieftersyn

Selv om den lovpligtige ventilationseftersynsordning ophørte fra og med januar 2016, vil PRO|VENTILATION fortsætte med at opretholde den høje standard for udførelse af generelle energieftersyn.

Den høje standard, som var kendetegnende for det lovpligtige ventilationseftersyn, opretholder PRO|VENTILATION ved at sikre efteruddannelse af vores dygtige ventilationsteknikere, hvor energioptimeringer er et helt centralt omdrejningspunkt.

Op til 40 % af en bygnings elforbrug går til ventilation. En effektiv drift er derfor nøglen til at undgå unødigt elforbrug og ekstraomkostninger. Der er derfor god fornuft i at indgå en serviceaftale med PRO|VENTILATION, når det handler om ventilationsanlæg og klimaanlæg, da udgiften til service hurtigt vil være tjent ind, på den energi I typisk vil spare. PRO|VENTILATION fremviser gerne case stories, hvor vi har gennemført energioptimeringer for vores kunder med store årlige besparelser til følge, men som også tilgodeser miljøet i almindelighed.

VENT - Ordningen