I mange virksomheder arbejdes der med store mængder af elektronisk udstyr, herunder især IT-udstyr, der generer store mængder varme. Varme i serverrum er et stigende problem, hvilket især skyldes, at de kraftige servere bliver mindre og mindre og pakkes tæt og tættere i rackskabe.

Det stiller ekstreme store krav til at fjerne den varme luft fra serverne alene for at opretholde den daglige it-drift. PRO|VENTILATION har specialiseret sig i effektive kølingsløsninger, herunder hævede gulve, som giver mulighed for cirkulation omkring både IT-udstyr og kabler. Med et hævet installationsgulv kan køleluften sendes under gulvet og op gennem riste præcis der, hvor der skal køles. Det giver altid en meget effektiv og miljørigtig køling.