PRO|VENTILATION har stor erfaring med etablering af både laboratorie- og renrumsventilation. Det er et krævende speciale, hvor det er afgørende, at opgaven løses rigtigt af både sundheds- og sikkerhedshensyn.

Laboratorieventilation går bl.a. ud på at fjerne giftige dampe fra en proces for at beskytte mennesker mod sundhedsskadelig indånding, det kan f.eks. være gennem etableringen  af stinkskabe og sugearme.

I nogle tilfælde skal man være særligt opmærksom på materialevalg, f.eks. grundet korrosionsfare fra syredampe eller ved eksplosionsfare. Af hensyn til det omkringliggende miljø, skal der også ske filtrering af udsugningsluften.

Renrumsventilation benyttes i tilfælde, hvor man ønsker, at forsøg eller produktion skal foregå i rene og sterile omgivelser. Dette kan f.eks. være i medicinalbranchen, i biotekvirksomheder, på hospitaler eller i elektronikindustrien.

Se et udvalg af referencer inden for laboratorie- og renrumsventilation.

Referenceliste

wpDataTable with provided ID not found!