På hospitaler stilles der ekstraordinært høje krav til indeklimaet, så personale og tekniske systemer altid kan fungere optimalt. Læger, sygeplejersker og andet personale skal være klar til at redde liv, og udstyret de bruger skal fungere perfekt.

Derfor er god ventilation og et godt indeklima af stor betydning, både for at sikre optimale vilkår for mennesker og maskiner, men også for at mindske risikoen for luftbåren smitte imellem patienter, personale og besøgende.

Samtidig mødes sundhedssektoren i dag af krav om effektiviseringer, herunder krav om energioptimeret drift. Umoderne ventilationsanlæg kan være en stor omkostning for hospitaler, og der er store driftsmæssige og økonomiske fordele at hente ved at modernisere eller udskifte ældre ventilationsanlæg

PRO|VENTILATION har mange års erfaring med ventilation på hospitaler og kan tilbyde specialiseret rådgivning, installation og service til hospitaler, der ønsker et optimalt indeklima.

Referenceliste