Vi søger serviceleder

Vil du vide mere om jobbet?  klik her

Vi har et tæt samarbejde på tværs af huset, hvilket giver os mulighed for at give kunden en unik service som ikke ses andre steder i branchen.

Har du spørgsmål, kontakt mig gerne

Klaus Hedebo

kln@proventilation.dk

Mobil 61 44 21 06

Ansøgningsfrist: 

Tiltrædelse snarest muligt.

Ingen ansøgningsfrist da vi gerne venter på den rigtige.