PRO|VENTILATION A/S, blev stiftet af i 1995 far og søn, ingeniørerne Bjarne Nielsen og Ole Brenting med hustru og mor Lena Brenting, som virksomhedens administrative omdrejningspunkt. Bjarne Nielsen havde på det tidspunkt arbejdet i ventilationsbranchen i mere end 30 år, mens Ole Brenting var nyuddannet ingeniør. Sammen realiserede de visionen om en ventilationsvirksomhed med service i højsædet og fokus på moderne teknik. I dag er PRO|GRUPPEN en velkonsolideret organisation med mere end 65 ansatte i de tre selskaber.

I de første år boede PRO|VENTILATION på Nyholms Allé i Rødovre, og personalet bestod hovedsageligt af indlejede medarbejdere til montage- og serviceopgaver. I takt med væksten blev de fysiske rammer for små og i år 2000 flyttede virksomheden til Holstbjergvej i Albertslund, for kun et par år senere at flytte til den nuværende adresse på H.J. Holst Vej i Rødovre. Her er faciliteterne løbende blevet moderniseret og udbygget og pladsen til den fremtidige ekspansion er tilvejebragt gennem køb af naboejendommene.

I 2005 købte PRO|VENTILATION en del af aktierne i automatikvirksomheden SND Danmark, som senere blev omdøbt til PRO|BYGNINGSAUTOMATIK og i 2010 stiftede man selskabet PRO|KØLETEKNK. Året efter i 2011 blev PRO|GRUPPEN etableret som et tværfagligt samarbejde mellem de tre selskaber, og er i dag en unik samling af byggetekniske kompetencer. Selskaberne leverer teknikløsninger med fokus på godt indeklima, lavt energiforbrug, og optimal drift, inklusiv kvalitetscertificeret service. Virksomhederne i PRO|GRUPPEN er ejet af Ole Brenting som hovedaktionær, der sammen med ledende medarbejdere i selskaberne udgør den samlede ejerkreds.

Selvom PRO|GRUPPENs historie ved første øjekast kun går tilbage til 1995, så rækker de håndværksmæssige traditioner mere end 90 år tilbage i tiden. Bjarne Nielsens far – og Ole Brentings farfar – Knud Alex Nielsen kom fra Lolland til København i midten af 1920’erne og blev udlært som klejnsmed ved det daværende Glent & Co, som var en af datidens første og største producenter af ventilationsanlæg, luftkanaler og filtre. Sønnen Bjarne Nielsen gik i hans fodspor og blev udlært som klejnsmed før han videreuddannede sig til ingeniør.

Da Knud Alex Nielsens arbejdsplads i slutningen af 1950’erne gik konkurs kom klejnsmeden i økonomisk klemme. Han havde kautioneret for et lån for sin arbejdsgiver og nu stod familien til at miste hus og hjem.  Men Knud Alex Nielsen overtalte en af konkursboets største kunder til at lade ham til at færdigøre ventilationsanlægget til et af datidens største sygehusbyggerier, Næstved Centralsygehus. Anlægget blev bygget i haven bag ved familiens hjem i Hvidovre. Dermed blev familiens økonomi reddet og virksomheden Smedemester Knud Alex Nielsen så dagens lys.

Virksomheden fortsatte frem til slutningen af 1970’erne hvor Knud Alex Nielsen gik på pension, men i mange år derefter blev han spurgt til råds af sin søn og andre ventilationsvirksomheder, når de havde særlige tekniske problemer der skulle tackles. Den gamle klejnsmed nåde at opleve sin søn og sønnesøn starte deres fælles virksomhed og det håndværksmæssige er sluttet, for også PRO|GRUPPENs nuværende adm. direktør, Flemming Kragerup, er oprindeligt uddannet klejnsmed.